அப்பாவின் பயம்!!!

பெண் பார்க்க வந்த போது , அப்பாவுக்கு தேநீர் தர – பயந்தாள் அம்மா;

 

நிச்சயத்தன்று அப்பாவின் கைக்கோர்க்க – பயந்தாள் அம்மா;

 

கலியாணத்தன்று அரைப்பவுன் குறைந்ததில் அப்பாவின் ஆத்திரம் பார்த்து முதன் முதலில் – பயந்தாள் அம்மா ;

முதல் சமையல் , தான் செய்த பலகாய் குழம்பு அப்பாவின் கோவத்தால் சுவற்றை வர்ணம் செய்ய – பயந்தாள் அம்மா ;

பேறு அடைந்த காலத்தில் அப்பா கேட்ட ஆண் பிள்ளை பிறக்க வேண்டி – பயந்தாள் அம்மா;

 

பெண் பிள்ளை பிறக்க , குடும்பம் தழைக்கவில்லையே என அப்பா ஏச – பயந்தாள் அம்மா;

 

ஒரு வழியாக தன் பிள்ளையை கட்டிகுடுக்க , சொத்தெல்லாம் பிறத்தியார் வீட்டுக்கு போய்விட்டதே என அப்பாவின் தீ சொற்கள் வீட்டை அலங்கரிக்க – பயந்தாள் அம்மா;

 

அம்மா வயோதிகத்தால் படுத்த படுக்கையாக – முதன் முதலில் அம்மா இல்லாத வாழ்க்கையை எண்ணி – பயந்தார் அப்பா!!!.

 

Comments
3 Responses to “அப்பாவின் பயம்!!!”
  1. ஆணாதிக்கம் மிகுந்தவருக்கு வரலாமா பயம் 🙂

    • ஆணாதிக்கம் பெண் இருக்கும் வரையில் தான்… பெண் போனபின் யாரிடம் ஆதிக்கம் செலுத்த ?

  2. அனைத்தும் சக்தி மயம்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: