முதுமை போற்றுதும்!!!

சொல்லெனா வார்த்தைகள் ,

கேட்க ஆளில்லை.

கால்களில் வன்மை இருந்தும்,

திணிக்கப்பட்ட ஓய்வு.

விலைமதிப்பில்லா அனுபவம்,

அழிந்து வரும் உயிரினம் பட்டியலில்.

உழைக்க விரும்பும் மனம் ,

கூலிக்காக அல்ல.

மடிக்கணினியில் மகனின் பிரவேசம்,

தொடும் தூரத்தில் தான் என்று சென்றவனவன்.

வைத்திருக்கும் கதைகள் ஆயிரம்,

பேரன் பேத்தியின் வரவு அருகில் இல்லை.

சொந்தங்கள் தான் செல்வங்களா ?

எழுதுகிறேன் என் வரிகளை – படிக்கட்டும் ஏதோ ஒரு பிள்ளை.

உழுகிறேன் என் நிலங்களை – உண்ணட்டும் ஏதோ ஓர் உயிரினம்.

கற்பிக்கிறேன் என் பாடங்களை – சென்று சேரட்டும் சாதி கடந்து.

ஒருநாள் உலகம்  சொல்லும் – முதுமை போற்றுதும்!!!

-விஜ

 

rural-life-old-couples-near-vadalur-tamil-nadu-india-f3g0kp

 

 

 

 

 

Comments
2 Responses to “முதுமை போற்றுதும்!!!”
  1. Sathiya sundari says:

    # வைத்திருக்கும் கதைகள் ஆயிரம்,

    பேரன் பேத்தியின் வரவு அருகில் இல்லை #

    இக்காலச் சூழலினைப் பேசும் அழுத்தமான பதிவு !! …

    # முதுமை போற்றுதும்!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: